Apie mus

Balsių stovykla savo veiklą pradėjo nuo 1995 metų su tikslu ugdyti ir skatinti užimtumą, kūrybingumą ir aktyvų atostogų praleidimą.

Stovykloje plėtojamos veiklos:

  • vaikų ir jaunimo poilsio stovyklų veikla;
  • vasaros ir žiemos sporto šakų organizavimas, kurių tikslas – sportas savo malonumui;
  • organizacijų ir šeimų poilsio organizavimas.

Organizuodami savo veiklą, stengiamės tenkinti vaikų ir jaunimo sveikatos reikmes, propaguojame aktyvią gyvenimo poziciją, dirbame taip, kad veikloje vyrautų džiaugsmas, pasitenkinimas ir gera nuotaika. Mokome gyventi ir bendrauti atvirai bei būti tolerantiškiems vieni kitiems.
Jaučiame, kad mūsų darbas ir pastangos padeda vaikams ir jaunimui keistis, stiprėti fiziškai ir dvasiškai, ugdyti asmeninę bei socialinę atsakomybę, tapti laisvesniems, harmoningesniems gyvenime.

 

Projektas „Pramogų ir poilsio paslaugų plėtra“

Siekdami išplėsti pramogų ir poilsio, vaikų stovyklų paslaugų organizavimo veiklas, bei norėdami pasiūlyti klientams kokybiškesnes ir įvairesnes paslaugas 2018 metais bendradarbiaudami su  Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupe įgyvendinome projektą „pramogų ir poilsio paslaugų plėtra“. Šis projektas buvo įgyvendintas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4). Vietos projekto numeris – MAŽE-LEADER-6A-D-1-4. Viso projekto vertė sudarė 65 114,96 eur., iš jų 50 procentų (32 557,48 eur.) projektinės lėšos gautos pagal minėtą programą. Projekto metu buvo įsigytos naujos priemonės vaikų vasaros stovyklai: pirtis ant ratų, keramikos degimo krosnis, 2 priekabos baidarėms transportuoti, mikroautobusas baidarėms ir keleiviams vežti bei garso aparatūros komplektas. Taip pat įsigytos techninės priemonės sportinei veiklai vykdyti: 20 vnt. baidarių komplektų, 2 vandens dviračiai, 2 irklinės valtys, 2 futbolo vartų komplektai, 4 mobilūs krepšinio stovai ir 10 vnt. dviračių. Projekto metu buvo sukurta ir nauja darbo vieta jaunam žmogui, kuris buvo įdarbintas vairuotoju-gidu mūsų įmonėje.