Siekiant išplėsti pramogų ir poilsio, vaikų stovyklų paslaugų organizavimo veiklas, bei norint pasiūlyti klientams kokybiškesnes ir įvairesnes paslaugas 2018 metais bendradarbiaudami su  Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupe įgyvendinome projektą „pramogų ir poilsio paslaugų plėtra“. Šis projektas buvo įgyvendintas pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra “, (kodas LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4). Vietos projekto numeris – MAŽE-LEADER-6A-D-1-4. Viso projekto vertė sudarė 65 114,96 eur., iš jų 50 procentų (32 557,48 eur.) projektinės lėšos gautos pagal minėtą programą. Projekto metu buvo įsigytos naujos priemonės vaikų vasaros stovyklai: pirtis ant ratų, keramikos degimo krosnis, 2 priekabos baidarėms transportuoti, mikroautobusas baidarėms ir keleiviams vežti bei garso aparatūros komplektas. Taip pat įsigytos techninės priemonės sportinei veiklai vykdyti: 20 vnt. baidarių komplektų, 2 vandens dviračiai, 2 irklinės valtys, 2 futbolo vartų komplektai, 4 mobilūs krepšinio stovai ir 10 vnt. dviračių. Projekto metu buvo sukurta ir nauja darbo vieta jaunam žmogui, kuris buvo įdarbintas vairuotoju-gidu mūsų įmonėje.